شرایط بهره‌مندی بیمه‌شدگان صندوق روستائیان از مستمری ازکارافتادگی

پایگاه خبری گفتمان مهندسی به نقل از ایسنا: شرایط بهره‌مندی بیمه‌شدگان صندوق روستائیان از مستمری ازکارافتادگی

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر از جمله صندوق‌های بیمه اجتماعی است که افرادی همچون ساکنان دائمی روستاها و مناطق عشایری، کشاورزان، شاغلان مشاغل فصلی، کارگران ساختمانی، دارندگان مشاغل خانگی، زنان سرپرست خانواده، زنان خانه‌دار و قالی‌بافان می‌توانند تحت پوشش این بیمه قرار گیرند که شرایط برخورداری از مستمری بازنشستگی این صندوق داشتن حداقل ۶۵ سال سن و حداقل ۱۵ سال سابقه بیمه‌پردازی است.

به گزارش ایسنا، در ادامه به چند پرسش متداول درباره نحوه بهره‌مندی از خدمات بیمه روستاییان و عشایر پاسخ داده شده است.

با چه شرایطی می‌توان عضو صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر شد؟

ـ  تابعیت جمهوری اسلامی ایران و داشتن سن کمتر از ۵۰ سال
ـ  عدم عضویت همزمان در سایر صندوق‌های بیمه‌ای (به جز درمان)
ـ  ساکنین دائمی روستاها، ساکنین مناطق عشایری، کشاورزان غیر ساکن در روستا (کشاورزان ساکن در شهرها)
ـ ساکنین شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت، رانندگان حمل و نقل بار و مسافر 
ـ  اعضای شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای، نظام دامپزشکی و نظام مهندسی
ـ شاغلین بخش کشاورزی، شاغلین مشاغل فصلی، کارگران ساختمانی، دارندگان مشاغل خانگی
ـ  زنان سرپرست خانواده، زنان خانه‌دار و قالی‌بافان، ورزشکاران و مربیان قرآنی
ـ  شاغلین در بخش صنایع دستی و دارندگان کارت عضویت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می‌توانند با مراجعه به کارگزاری‌های محل سکونت خود با تشکیل پرونده و ثبت‌نام الکترونیکی در سامانه بیمه روستائیان و عشایر با پرداخت ۵ درصد حق بیمه سهم بیمه شده عضو این بیمه شوند.

مدارک لازم جهت عضویت متقاضیان شامل اصل شناسنامه متقاضی، اصل کارت ملی متقاضی، ۱ قطعه عکس ۴*۳ جدید، تکمیل فرم احراز شرایط عضویت توسط متقاضی و تأیید آن از سوی مقام تأییدکننده مربوطه و کارگزاری، تکمیل فرم قرارداد توسط متقاضی و تأیید آن از سوی کارگزاری، ارائه مدارک و مستندات مربوط به احراز سکونت درخصوص ساکنین مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت، ارائه مدارک و مستندات مربوط به متقاضیان با نوع «کشاورزان غیرساکن روستاها، کارکنان مراکز و شرکت‌های نظام مهندسی کشاورزی و نظام دامپزشکی و شاغلین فصلی»، معرفی‌نامه معتبر متقاضیان مددجوی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور است.

تبصره (۱): تمامی معرفی‌نامه‌ها و گواهی‌های ارائه شده، باید دارای شماره، تاریخ و مهر معتبر مقام‌­های تأییدکننده مربوطه باشد.

این صندوق شامل خدمات و مزایایی همچون مستمری بازنشستگی، مستمری ازکار افتادگی کلی و مستمری بازماندگان (فوت) است.

شرایط برقراری مستمری بازماندگان (فوت) چیست؟

بازماندگان واجد شرایط بیمه‌شده متوفی دریکی از حالات زیر استحقاق بهره‌مندی از مزایای مستمری بازماندگان را خواهند داشت:

ـ در صورت فوت بیمه‌شده بازنشسته

ـ در صورت فوت بیمه‌شده ازکار افتاده کلی مستمری‌بگیر

ـ در صورت فوت بیمه‌شده‌ای که در ۱۰ سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یک سال را پرداخته باشد، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات خود، حق بیمه ۹۰ روز را پرداخت کرده باشد.

ـ در صورت فوت بیمه‌شده براثر حادثه ناشی از کار

تبصره: در حوادث ناشی از کار ارتباط بیمه‌ای بیمه‌شده در زمان وقوع حادثه بدون درنظرگرفتن مدت بیمه پردازی الزامی است.

چه افرادی مشمول دریافت مستمری بازماندگان (فوت) هستند؟

بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی که در زمان فوت بیمه شده استحقاق دریافت مستمری را دارند عبارتند از:

ـ همسر/ همسران دائم بیمه‌شده متوفی

 ازدواج زوجه دائم متوفی مانع دریافت مستمری نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل خواهد بود.

 اگر بیمه شده متوفی چند زوجه دائم داشته باشد، مستمری به تساوی بین آنها تقسیم می‌شود.

 دریافت حقوق بازنشستگی یا از کار افتادگی کلی توسط زوجه بیمه‌شده متوفی، مانع از دریافت مستمری بیمه‌شده متوفی نیست.

ـ فرزند/ فرزندان

الف- (فرزندان ذکور تا پایان ۲۰ سالگی و بعد از آن چنانچه به موجب مدارک مثبته دریکی از دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزشی رسمی عالی مشغول به تحصیل باشند) حداکثر تا پایان ۲۵ سالگی (یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی) از کار افتاده کلی نیازمند باشند.

ب- (فرزندان اناث کمتر از ۱۸ سال سن، بعد از آن در صورت نداشتن شغل و یا شوهر و احراز شرایط مذکور در زمان فوت بیمه‌شده.

ـ پدر و مادر بیمه شده متوفی مرد

مشروط بر اینکه اولاً: تحت تکفل باشند، ثانیاً: سن پدر از ۶۰ سال و سن مادر از ۵۵ سال تجاوز کرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی ازکارافتاده کلی باشند و در هر حال از این صندوق یا سایر صندوق‌های بیمه‌ای مستمری دریافت نکنند.

ـ شوهر بیمه‌شده زن

 مشروط بر اینکه اولاً تحت تکفل زن بوده، ثانیاً سن او از ۶۰ سال بیشتر باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی از کار افتاده کلی بوده و در هر حال از این صندوق یا سایر صندوق‌های بیمه‌ای مستمری دریافت نکند.

شرایط پرداخت هزینه کفن و دفن چیست؟

بیمه‌شدگانی که فوت کرده‌اند و دارای شرط یک سال سابقه پرداخت حق بیمه در ۱۰ سال ماقبل فوت به‌نحوی‌که متضمن ۹۰ روز سابقه بیمه‌پردازی در یکسال ماقبل تاریخ فوت هستند.

بیمه‌شدگان متوفایی که فاقد بازمانده واجد شرایط مشمول دریافت مستمری هستند.

وجود پدر یا مادر یا اولاد بلافصل از طبقه اول وراث قانونی.

شرایط برقراری مستمری بازماندگان (فوت) چیست؟

بازماندگان واجد شرایط بیمه‌شده متوفی دریکی از حالات زیر استحقاق بهره‌مندی از مزایای مستمری بازماندگان را خواهند داشت:

ـ در صورت فوت بیمه‌شده بازنشسته

ـ در صورت فوت بیمه‌شده ازکارافتاده کلی مستمری‌بگیر

ـ در صورت فوت بیمه‌شده‌ای که در ده سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یک سال را پرداخته باشد، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات خود، حق بیمه ۹۰ روز را پرداخت کرده باشد.

ـ در صورت فوت بیمه‌شده براثر حادثه ناشی از کار

تبصره: در حوادث ناشی از کار ارتباط بیمه‌ای بیمه‌شده در زمان وقوع حادثه بدون درنظرگرفتن مدت بیمه پردازی الزامی است.

چه مبلغی بابت کمک‌هزینه کفن‌ودفن پرداخت می‌شود؟

ـ مبلغ قابل پرداخت کمک‌هزینه کفن‌ودفن، حداکثر معادل مجموع حق بیمه‌های پرداختی سهم بیمه‌شده در سطحی که مجاز به بیمه‌پردازی بوده است در پنج سال آخر منتهی به تاریخ فوت

ـ مبلغ کمک‌هزینه کفن‌ودفن، یک‌بار و به‌طور مقطوع و بدون توجه به میزان هزینه‌های انجام‌شده توسط خانواده متوفی، محاسبه و پرداخت می‌شود.

چه مدارکی جهت پرداخت هزینه کفن و دفن موردنیاز است؟

ـ تکمیل و امضاء فرم درخواست

ـ تصویر گواهی فوت بیمه‌شده اصلی متوفی صادره از سازمان ثبت‌احوال کشور

ـ ارائه و اعلام شماره‌حساب و شماره شبا نزد بانک کشاورزی

ـ تصویر کارت ملی و شناسنامه

ـ تصویر گواهی انحصار وراثت یا حصر وراثت بیمه‌شده متوفی

شرایط برخورداری از مستمری بازنشستگی چیست؟

داشتن حداقل ۶۵ سال سن و حداقل ۱۵ سال سابقه بیمه‌پردازی

شرایط استفاده از مستمری از کارافتادگی کلی چیست؟

ـ بیمه‌شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده می‌شوند، پس از انجام خدمات درمانی و خدمات توانبخشی، چنانچه طبق نظر کمیسیون‌های پزشکی توانایی کار خود را ۶۶ درصد و بیشتر از دست دهند، از کار افتاده کلی شناخته می‌شوند. تشخیص میزان از کار افتادگی به عهده کمیسیون‌های پزشکی است.

ـ از کار افتادگی کلی به دو دسته تقسیم می‌شود که شامل از کار افتادگی کلی ناشی از کار و از کار افتادگی کلی ناشی از بیماری یا حادثه غیر ناشی از کار

ـ برخورداری از مستمری از کار افتادگی کلی ناشی از کار بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه است و از کار افتادگی کلی ناشی از بیماری یا حادثه غیر ناشی از کار مستلزم داشتن حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه متضمن ۹۰ روز ظرف یکسال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا شروع بیماری خواهد بود.

شرایط اولیه برقراری مستمری ازکارافتادگی چیست؟

ـ داشتن ارتباط بیمه‌ای متقاضی در زمان ارائه درخواست از کار افتادگی

ـ در صورت وقوع حادثه ناشی از کار مشروط به آنکه در زمان وقوع حادثه، متقاضی، بیمه‌شده صندوق باشد. 

ـ در صورت وقوع حادثه غیرناشی از کار یا بیماری مشروط به داشتن یکسال سابقه، قبل از زمان وقوع حادثه غیرناشی از کار یا شروع بیماری منجر به از کار افتادگی کلی متضمن داشتن ۹۰ روز در سال آخر قبل از حادثه ناشی از کار یا شروع بیماری منجر به از کار افتادگی کلی

آیا سوابق بیمه‌ای قابل انتقال است؟

بله، سوابق بیمه‌ای قابل انتقال به صندوق‌های دیگر و بالعکس است.

آیا صندوق خدمات درمانی دارد؟

خیر، بیمه‌شدگان می‌توانند از خدمات درمان بیمه سلامت روستائیان استفاده کنند و جهت اطلاعات بیشتر در این زمینه با شماره ۱۶۶۶ تماس گیرند.

انتهای پیام

بروزترین اخبار صنعت ساختمان را در پایگاه خبری گفتمان مهندسی دنبال کنید.

لطفا نقد، نظر و پیشنهاد خود را درباره خبر « شرایط بهره‌مندی بیمه‌شدگان صندوق روستائیان از مستمری ازکارافتادگی » از طریق فرم زیر اعلام نمایید.

( جمسا – جامعه مهندسان ساختمان ایران)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *