آزمون پذیرش دستیار فلوشیپ پزشکی برگزار شد

پایگاه خبری گفتمان مهندسی به نقل از مهر: آزمون پذیرش دستیار فلوشیپ پزشکی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کتبی پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۴۰۲ به شیوه غیرمتمرکز و به صورت الکترونیک و یا کاغذی (با توجه به شرایط دانشگاه های مجری آزمون) در صبح روز پنجشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ برگزار شده است.

کلید سوالات آزمون کتبی عصر پنجشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ منتشر می شود و دریافت اعتراضات آزمون کتبی تا جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ امکان پذیر است. در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۷ و ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ به اعتراضات آزمون کتبی رسیدگی می شود.

مرحله شفاهی: (به صورت منفرد یا ترکیبی از روش های PMP و OSCE و مصاحبه ساختارمند یا سایر روش های نوین ارزشیابی و اختصاصی مرتبط با رشته خود) در کلیه رشته ها بر اساس برنامه زمان بندی اعلامی در دانشگاه های علوم پزشکی از ۲۹ خرداد تا سوم تیرماه ۱۴۰۲ برگزار می شود.

پس از دریافت اعتراضات آزمون شفاهی و رسیدگی به اعتراضات؛ نتایج و مستندات آزمون به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی برای اعلام نتایج نهایی ارسال می شود. نتیجه نهایی بعد از بررسی های لازم توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی با رعایت مقررات از طریق دانشگاه های متولی برگزاری آزمون اعلام می شود.

دانشگاه های مجری برنامه آموزشی موظف هستند پس از اطلاع رسانی به داوطلبین در تاریخ مشخص شده نسبت به دریافت اعتراضات مرحله شفاهی آزمون، بررسی اعتراضات توسط گروه های تخصصی و نیز اعمال نتایج آن اقدام کنند. پس از آن هیچ گونه اعتراضی از سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی قابلیت بررسی نخواهد داشت.

نحوه پذیرش در دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۴۰۲

طبق مصوبات هشتاد و هفتمین نشست شورای آموزش پزشکی وتخصصی شرکت کنندگان آزمون های پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی در مرحله آزمون کتبی جهت ورود به فرآیند پذیرش و شرکت در مرحله آزمون شفاهی (اعم از مصاحبه ساختارمند، OSCE ،PMP و …)، ملزم به کسب حداقل ۶۰ درصد از نمره کل مرحله کتبی آزمون های مذکور هستند.

کلیه شرکت کنندگان اعم از مشمولین استفاده از شیوه نامه پذیرش دانشجویان بومی با اولویت مناطق محروم و نیز سایر متقاضیان پذیرش به صورت آزاد که در مرحله آزمون کتبی موفق به کسب حدنصاب حداقل ۶۰ درصد نمره آزمون مربوطه شده اند مجاز به شرکت در آزمون مرحله شفاهی می شوند. حداقل عنوان شده مشمول کلیه داوطلبین از جمله شرکت کنندگان با سهمیه های مختلف است.

پذیرش از بین افراد واجد شرایط شرکت کننده در آزمون شفاهی و به میزان برابر ظرفیت، از بالاترین نمره کل با رعایت کلیه مقررات آزمون و نیز مندرجات این دستورالعمل صورت خواهد پذیرفت.

پذیرش نهایی از بین متقاضیان تحصیل در دوره های تکمیلی تخصصی بالینی از بالاترین نمره کل مکتسبه داوطلبین آزمون (براساس دو سوم آزمون کتبی و یک سوم آزمون آسکی) و در صورت کسب حداقل ۶۰ درصد نمره کل آزمون با رعایت سایر مقررات مربوطه صورت می گیرد.

در آزمون دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)، از بین داوطلبین آزاد که نمره کل مکتسبه ایشان با یکدیگر برابر باشد، فردی که نمره آزمون کتبی وی بالاتر داشته باشد، در اولویت خواهد بود و در صورت مساوی بودن نمره آزمون کتبی مکتسبه، نمره کل آزمون دانشنامه تخصصی، ملاک پذیرش قرار خواهد گرفت.

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی هیچ گونه مسوولیتی در قبال صدور احکام مأموریت آموزشی و سایر مسائل اداری مرتبط با افراد پذیرفته شده در این دوره از آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) را بر عهده نخواهد داشت. کلیه پذیرفته شدگان ملزم به اجرای مفاد قانونی در این زمینه خواهند بود.

داوطلب پذیرفته شده موظف به تکمیل و ارایه فرم هیات مرکزی گزینش به همراه دیگر مدارک لازم جهت شروع دوره به دانشگاه محل آموزش خود است. (به غیر از اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی و یا قطعی)

مشمولین پذیرش با استفاده از شیوه نامه پذیرش دانشجویان بومی با اولویت مناطق محروم، در صورت کسب شرایط مندرج جهت پذیرش در دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در استان محروم خود در سقف ظرفیت در سهمیه مذکور دارای اولویت هستند. شروع دوره آموزشی با نظر گروه مربوطه، حداکثر تا شش ماه قابل تأخیر خواهد بود.

ظرفیت پذیرش در دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۴۰۲ تعداد ۶۰۶ نفر است.

دانشگاه علوم پزشکی تهران شرایط آزمون شفاهی فلوشیپ را به صورت جداگانه اعلام کرده است:

ردیف گروه رشته های فلوشیپ زمان/ مکان
۱ چشم پزشکی استرابیسم/ گلوکوم/ ویتره و رتین/ قرنیه و بیماریهای خارج چشمی/ اربیت و جراحی ترمیمی چشم شنبه ۳ تیر ۱۴۰۲/ بیمارستان فارابی
۲ بیماریهای قلب و عروق اینترونشنال کاردیولوژی (اقدامات مداخله ای قلب عروق)/ الکتروفیزیولوژی/ اکوکاردیوگرافی/ نارسایی قلب و پیوند پنجشنبه اول تیر ۱۴۰۲/ بیمارستان مرکز قلب تهران
۳ بیماری های عفونی HIV/ کنترل عفونت بیمارستانی/ عفونت در بیماران نقص ایمنی و پیوند پنجشنبه اول تیر ۱۴۰۲/ دفتر گروه بیماری های عفونی بیمارستان امام خمینی
۴ پاتولوژی فلوشیپ پاتولوژی زنان سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲/ ساختمان شماره ۷ دانشکده پزشکی تهران
فلوشیپ هماتوپاتولوژی چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۲/ ساختمان شماره ۲ دانشکده پزشکی تهران
فلوشیپ پاتولوژی گوارش چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۲/ ساختمان شماره ۷ دانشکده پزشکی تهران
فلوشیپ سیتوپاتولوژی سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲/ ساختمان شماره ۷ دانشکده پزشکی تهران
فلوشیپ طب انتقال خون سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲/ بیمارستان امام خمینی
فلوشیپ درماتوپاتولوژی چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۲/ بیمارستان رازی
فلوشیپ مولکولار پاتولوژی و سیتوژنتیک چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۲/ بیمارستان مرکز طبی کودکان
۵ طب کار طب خواب چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۲/ بیمارستان امام خمینی
۶ بیهوشی نوروآنستزیا (بیهوشی مغز و اعصاب)/ فلوشیپ درد پنجشنبه اول تیر ۱۴۰۲/ بیمارستان امام خمینی
بیهوشی اطفال سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲/ بیمارستان مرکز طبی کودکان
۷ روانپزشکی روان درمانی/ نوروسایکیاتری(روان پزشکی عصبی و نورولوژی رفتار) سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲/ بیمارستان روزبه
روان تنی/ طب روان جنسی سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲/ بیمارستان امام خمینی
۸ جراحی جراحی لاپاروسکوپی سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲/ بیمارستان سینا
پیوند کبد و هپاتوبیلیاری سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲/ بیمارستان امام خمینی
جراحی کولورکتال/ جراحی کانسر/ جراحی برست چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۲/ بیمارستان امام خمینی
جراحی غدد چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۲/ بیمارستان شریعتی
جراحی بیماریهای مادرزادی قلب کودکان پنجشنبه اول تیر ۱۴۰۲/ بیمارستان مرکز طبی کودکان
۹ گوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن اتولوژی، نورواتولوژی/ رینولوژی/ جراحی سروگردن/ لارنگولوژی چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۲/ مرکز مهارت های بالینی دانشکده پزشکی تهران
۱۰ طب سالمندی طب سالمندی سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲/ بیمارستان بهارلو
۱۱ ارولوژی اوروآنکولوژی یا یوروآنکولوژی (سرطانهای دستگاه تناسلی و ادراری)/ اندویورولوژی (بیماریهای مادرزادی و پروستات) / پیوند کبد/ ارولوژی کودکان/ آندرولوژی (باروری و سلامت جنسی) چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۲/ مرکز آزمون ۱ و ۲ بیمارستان امام خمینی
۱۲ پوست پوست کودکان چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۲/ بیمارستان رازی
۱۳ ارتوپدی جراحی زانو/ جراحی هیپ و لگن/ جراحی ستون فقرات/ جراحی ارتوپدی اطفال/ جراحی دست و اندام های فوقانی پنجشنبه اول تیر ۱۴۰۲/ بیمارستان امام خمینی
۱۴ رادیولوژی نوروواسکولاراینترونشن/ رادیولوژی مداخله ای/ تصویربرداری زنان سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲/ بیمارستان امام خمینی
۱۵ زنان و زایمان طب مادر و جنین/ ناباروری چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۲/ بیمارستان شریعتی
لاپاراسکوپی(درون بین) چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۲/ بیمارستان آرش
پلویک (اختالالت کف لگن)/ انکولوژی چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۲/ بیمارستان امام خمینی
۱۶ بیماریهای مغز و اعصاب سردرد/ ام اس چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۲/ بیمارستان سینا
نوروماسکولار چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۲/ بیمارستان شریعتی
اپی لپسی پنجشنبه اول تیر ۱۴۰۲/ بیمارستان امام خمینی
۱۷ جراحی مغز و اعصاب جراحی مغز و اعصاب کودکان سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲/ بیمارستان مرکز طبی کودکان
جراحی قاعده جمجمه چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۲/ بیمارستان سینا
جراحی ستون فقرات پنجشنبه اول تیر ۱۴۰۲/ بیمارستان شریعتی
۱۸ کودکان مراقبت های ویژه کودکان (ICU) دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۲/ بیمارستان مرکز طبی کودکان
نوروفیزیولوژی بالینی کودکان سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲/ بیمارستان مرکز طبی کودکان
پیوند سلولهای بنیادی و خون ساز کودکان چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۲/ بیمارستان مرکز طبی کودکان
۱۹ رادیوآنکولوژی طب تسکینی سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲/ بیمارستان امام خمینی

متقاضیان شرکت در آزمون شفاهی پذیرش دستیار در دوره فلوشیپ درد دانشگاه علوم پزشکی تهران ملزم هستند در زمان شرکت در آزمون ساختارمند شفاهی، مدارک و مستندات مرتبط با موارد زیر را با خود به همراه داشته باشند و در زمان آزمون شفاهی به هیات برگزار کننده ارایه دهند.

مستندات شامل ۱-رتبه کشوری در آزمون بورد بیهوشی ۲-پایان نامه مرتبط با درد ۳-سوابق آموزشی مرتبط با درد ( به عنوان فراگیر و یا آموزش دهنده) ۴-سوابق مربوط به هر نوع فعالیت درمانی مرتبط با درد، مانند زایمان بی درد یا اداره درد حاد ۵-مقالات منتشر شده (مرتبط یا غیر مرتبط با درد) ۶-مهارتهای زبان انگلیسی ۷-راه اندازی سرویس درد در یک مرکز ۸-سوابق مدیریتی یا اجرایی مرتبط با درد ۹-مهارتهای مربوط به رایانه و IT است.

داوطلبان دوره فلوشیپ پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برای آزمون شفاهی رشته ناباروری باید روز شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ به پژوهشکده علوم تولید مثل این دانشگاه مراجعه کنند.

همچنین آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم زمان با سراسر کشور در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شده است. این آزمون در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به شیوه غیرمتمرکز و به صورت الکترونیک برگزار شده است.

مرحله شفاهی به صورت انفرادی و با ترکیبی از روش های PMP و OSCE و مصاحبه ساختارمند یا سایر روش های نوین ارزشیابی و اختصاصی مرتبط با رشته تخصصی در روز های دوشنبه و سه شنبه ۲۹ و ۳۰ خردادماه جاری در مرکز مهارت های بالینی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار خواهد شد.

بروزترین اخبار صنعت ساختمان را در پایگاه خبری گفتمان مهندسی دنبال کنید.

لطفا نقد، نظر و پیشنهاد خود را درباره خبر « آزمون پذیرش دستیار فلوشیپ پزشکی برگزار شد » از طریق فرم زیر اعلام نمایید.

( جمسا – جامعه مهندسان ساختمان ایران)

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *