ضرورت ایجاد کمپ مادە ۱٦ ویژە بانوان معتاد در کردستان

پایگاه خبری گفتمان مهندسی به نقل از ایسنا: ضرورت ایجاد کمپ مادە ۱٦ ویژە بانوان معتاد در کردستان

ایسنا/کردستان فرماندار سنندج بر ضرورت ایجاد کمپ مادە ۱٦ ویژە بانوان در استان کردستان تاکید کرد.

حسن عسکری امروز (۲۸ مرداد) در پنجمین جلسە شورای هماهنگی مبارزە با مواد مخدر اظهار کرد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون چهار جلسە شورای مبارزە با مواد مخدر با بیش‌از چهل مصوبە برگزار شدە است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر ٥۳٦ نفر در چهار کمپ خصوصی فعال و کمپ مادە ۱٦ شهر سنندج بستری هستند.

عسکری بیان کرد: در حال حاضر با همت شهرداری کمپ مادە ۱٦ در سنندج فعال و ۲۷۰ نفر هم‌اکنون در این مرکز بستری هستند.

وی اضافە کرد: از ٥۳٦ نفر بستری شدە در کمپ‌های استان، ٤٥۱ نفر متجاهر و ٨٥ نفر خودمعرف هستند کە این نشان‌دهندە کاهش آمار خودمعرف‌ها در استان و افزایش متجاهرین است کە این مهم نیازمند توجە ویژە در مرحلە غربالگری است.

عسکری بە راەاندازی سامانە سرا در استان کردستان اشارە و تصریح کرد: تاکنون ۲۰ نفر بە سامانە سرا وارد شدەاند کە جدا از ۲ نفر کە لغزش داشتند، ۱٨ نفر از آن‌ها در این سامانە حضور دارند و ۱۲ نفر از آنان هم‌اکنون دارای شغل هستند.

وی ادامە داد: در حال حاضر زمینە برای اجرای یاریگران زندگی در ٦۰ روستای استان کردستان فراهم شدە کە این طرح برای اولین بار در روستای توریور و همزمان با هفتە مبارزە با مواد مخدر راەاندازی شدە است.

عسکری خاطرنشان کرد: تنها یک کمپ ویژە بانوان در سطح استان داریم کە این کمپ خصوصی بانوان در ساختمانی متعلق بە شهرداری و مختص متکدیان مستقر شدە است کە قرار شد سازمان بهزیستی در بحث جابەجایی کمپ بانوان اقدام کند کە متاسفانە تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفتە است.

فرماندار سنندج بیان کرد: با راەاندازی مکانی با ظرفیت حداقل ۲۰ نفر بە عنوان کمپ مادە ۱٦ می‌توان از ساختمان فعلی در راستای جمع‌آوری متکدیان بهره برد.

وی بە افزایش آشپزخانەهای گرم در سطح سنندج و توزیع غذای گرم در بین معتادان اشارە کرد و افزود: این مهم سبب افزایش شمار معتادان مهاجر بە استان کردستان بە‌ویژە شهر سنندج شدە است.

بدهی ٦ میلیارد تومانی بهزیستی بە کمپ مادە ۱٦

در ادامە حسین رسولی مدیرکل بهزیستی کردستان بە راەاندازی کمپ مادە ۱٦ ویژە بانوان اشارە کرد و گفت: راەاندازی کمپ مادە ۱٦ بانوان سبب تعطیلی کمپ مادە ۱٥ می‌شود کە آسیب‌های بسیار جدی را بە دنبال دارد.

وی عنوان کرد: هم‌اکنون سازمان بهزیستی بە کمپ‌های مادە ۱٦ در بحث جمع‌آوری و نگهداری معتادان متجاهر ٦ میلیارد تومان بدهکار است.

رسولی اضافە کرد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون ٥۲ زن در کمپ‌های ترک اعتیاد سازمان بهزیستی استان بستری شدەاند کە از این تعداد ۱٤ نفر اجباری و ٤٨ نفر خودمعرف‌ بودەاند.
انتهای پیام

بروزترین اخبار صنعت ساختمان را در پایگاه خبری گفتمان مهندسی دنبال کنید.

لطفا نقد، نظر و پیشنهاد خود را درباره خبر « ضرورت ایجاد کمپ مادە ۱٦ ویژە بانوان معتاد در کردستان » از طریق فرم زیر اعلام نمایید.

( جمسا – جامعه مهندسان ساختمان ایران)

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *