جزئیات مرحله شفاهی آزمون های دانشنامه پزشکی اعلام شد

پایگاه خبری گفتمان مهندسی به نقل از مهر: جزئیات مرحله شفاهی آزمون های دانشنامه پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفتادمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی و سی و هفتمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی پنجشنبه ۹ شهریور در ۱۹ حوزه امتحانی به صورت الکترونیک برگزار شدند.

در آزمون کتبی هفتادمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی و سی و هفتمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی تعداد ۳ هزار و ۷۹۴ نفر شرکت کردند و همچنین ۵۰۰ نفر نیز افرادی که دارای نمره آزمون کتبی با مدت ۵ سال اعتبار بودند در آزمون شفاهی شرکت خواهند کرد.

با توجه به برگزاری آزمون کتبی، متقاضیان می توانند با استفاده از ثبت اعتراض الکترونیک، اعتراضات خود را به سوالات آزمون ثبت کنند. پس از بررسی و رسیدگی به اعتراضات نتایج آزمون کتبی اعلام می شود و افرادی که نمره حدنصاب لازم را برای شرکت در آزمون شفاهی کسب کرده اند می توانند در آزمون شفاهی شرکت کنند.

آزمون شفاهی آزمون های دانشنامه پزشکی امسال به صورت الکترونیک در روزهای، ۱۷ تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ در دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در شهر تهران برگزار می شود.

محل برگزاری آزمون های شفاهی هفتادمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی سال ۱۴۰۲

ردیف رشته محل برگزاری آزمون ساعت / تاریخ محل برگزاری آزمون شفاهی
۱ آسیب شناسی الکترونیک ساعت ۱۴/ روز ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
۲ ارتوپدی الکترونیک ساعت ۱۴/ روز ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ مرکز آزمون الکترونیک مرکز طبی کودکان
۳ بیماریهای پوست الکترونیک ساعت ۱۴/ روز ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
۴ بیماریهای داخلی الکترونیک ساعت ۸/ روز ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ مرکز آزمون الکترونیک مرکز طبی کودکان/ مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
۵ بیماریهای عفونی و گرمسیری الکترونیک ساعت ۱۴/ روز ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
۶ بیماریهای قلب و عروق الکترونیک ساعت ۸/ روز ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی ایران
۷ بیماریهای مغز و اعصاب مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران ساعت ۷:۳۰/ روز ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ مرکز مهارتهای بالینی (skill lab) دانشگاه علوم پزشکی تهران ساختمان شماره ۸ دانشکده پزشکی
۸ بیهوشی الکترونیک ساعت ۱۴/ روز ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی ایران
۹ پزشکی اجتماعی دفتر گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی شهیدبهشتی ساعت ۹/ روز ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی طبقه ٨ دفتر گروه پزشکی اجتماعی
۱۰ پزشکی خانواده الکترونیک ساعت ۸/ روز ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
۱۱ پزشکی قانونی الکترونیک ساعت ۸/ روز ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
۱۲ پزشکی هسته ای الکترونیک ساعت ۱۴/ روز ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ مرکز آزمون الکترونیک مرکز طبی کودکان
۱۳ پزشکی ورزشی مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران ساعت ۸/ روز ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ مرکز مهارتهای بالینی (skill lab) دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۴ جراحی عمومی الکترونیک ساعت ۸/ روز ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ مرکز آزمون الکترونیک مرکز طبی کودکان
مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران ساعت ۸/ روز ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ مرکز مهارتهای بالینی (skill lab) دانشگاه علوم پزشکی تهران ساختمان شماره ۸ دانشکده پزشکی
۱۵ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی الکترونیک ساعت ۱۴/ روز ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
۱۶ جراحی مغز و اعصاب دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ساعت ۸/ روز ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
۱۷ چشم پزشکی الکترونیک ساعت ۸/ روز ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی بعد از آزمون الکترونیک/ روز ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ طبقه بالای مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
۱۸ رادیوانکولوژی الکترونیک ساعت ۱۴/ روز ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۹ رادیولوژی الکترونیک ساعت ۱۴/ روز ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ مرکز آزمون الکترونیک مرکز طبی کودکان
۲۰ روانپزشکی الکترونیک ساعت ۱۴/ روز ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mini_CEX بیمارستان روانپزشکی ایران ساعت ۸/ روزهای ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ بیمارستان روانپزشکی ایران (جاده مخصوص تهران کرج)
۲۱ زنان و زایمان الکترونیک ساعت ۸/ روز ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ مرکز آزمون الکترونیک مرکز طبی کودکان
۲۲ طب اورژانس الکترونیک ساعت ۱۴/ روز ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
۲۳ طب فیزیکی و توانبخشی الکترونیک ساعت ۸/ روز ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
۲۴ طب کار الکترونیک ساعت ۸/ روز ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
۲۵ کودکان الکترونیک ساعت ۸/ روز ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی/ مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی ایران
۲۶ گوش، گلو، بینی و جراحی سروگردن الکترونیک ساعت ۱۴/ روز ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ مرکز آزمون الکترونیک مرکز طبی کودکان

آزمون شفاهی رشته های جراحی عمومی، چشم پزشکی و روانپزشکی به صورت OSCE و الکترونیک برگزار خواهد شد.

محل برگزاری آزمون های شفاهی سی و هفتمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی سال ۱۴۰۲

ردیف رشته محل برگزاری آزمون ساعت / تاریخ محل برگزاری آزمون شفاهی
۱ آلرژی و ایمونولوژی بالینی مرکز طبی کودکان ساعت ۸/ روز ۱۸ شهریور سالن مهارتهای بالینی (Skill lab) مرکز طبی کودکان
۲ بیماریهای ریه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) ساعت ۸/ روز ۱۷ شهریور ساختمان پیامبر اعظم دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)
۳ جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی بیمارستان ۱۵ خرداد ساعت ۸/ روز ۱۸ شهریور دفتر ریاست بیمارستان ۱۵ خرداد
۴ جراحی عروق مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران ساعت ۸/ روز ۱۸ شهریور مرکز مهارتهای بالینی (skill lab) دانشگاه علوم پزشکی تهران ساختمان شماره ۸ دانشکده پزشکی
۵ جراحی قفسه صدری بیمارستان مسیح دانشوری ساعت ۸/ روز ۱۹ شهریور دفتر گروه، ساختمان کاخ مظفری بیمارستان مسیح دانشوری
۶ جراحی قلب و عروق مرکز قلب تهران ساعت ۸/ روز ۱۸ شهریور طبقه U۱ واحد آموزش مرکز قلب تهران
۷ جراحی کودکان بیمارستان مفید ساعت ۸/ روز ۲۰ شهریور مرکز تحقیقات جراحی کودکان بیمارستان مفید
۸ خون و سرطان بالغین بیمارستان طالقانی ساعت ۸/ روز ۱۸ شهریور سالن کامپیوتر بیمارستان طالقانی
۹ خون و سرطان کودکان دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) ساعت ۹/ روز ۱۸ شهریور دانشکده علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)
۱۰ روانپزشکی کودک و نوجوان بیمارستان روزبه ساعت ۸/ روز ۱۸ شهریور بخش روانپزشکی
کودک و نوجوان بیمارستان روزبه
۱۱ روماتولوژی بیمارستان شریعتی ساعت ۸/ روز ۱۷ شهریور مرکز تحقیقات روماتولوژی بیمارستان شریعتی
۱۲ روماتولوژی کودکان مرکز طبی کودکان ساعت ۸:۳۰/ روز ۱۹ شهریور مرکز طبی کودکان
۱۳ ریه کودکان الکترونیک ساعت ۱۴/ روز ۱۸ شهریور مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
۱۴ طب نوزادی و پیرامون تولد بیمارستان فوق تخصصی عدل ساعت ۹:۳۰/ روز ۱۹ شهریور بیمارستان فوق تخصصی عدل
۱۵ عفونی کودکان بیمارستان مفید ساعت ۹/ روز ۱۸ شهریور مرکز تحقیقات عفونی بیمارستان مفید
۱۶ غدد درون ریز و متابولیسم بالغین مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران ساعت ۸/ روز ۱۹ شهریور مرکز مهارتهای بالینی (skill lab) دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۷ غدد درون ریز و متابولیسم کودکان الکترونیک ساعت ۱۴/ روز ۱۸ شهریور مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
۱۸ قلب کودکان بیمارستان قلب شهید رجایی ساعت ۹/ روز ۱۷ شهریور کتابخانه مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
۱۹ کلیه کودکان الکترونیک ساعت ۱۴/ روز ۱۸ شهریور مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
۲۰ گوارش کودکان مرکز طبی کودکان ساعت ۸/ روز ۱۹ شهریور بخش گوارش کودکان مرکز طبی کودکان
۲۱ گوارش و کبد بالغین بیمارستان طالقانی ساعت ۸/ روز ۱۹ شهریور مرکز تحقیقات گوارش و کبد بالغین بیمارستان طالقانی
۲۲ مراقبتهای ویژه بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) ساعت ۹/ روز ۱۹ شهریور کتابخانه بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)
۲۳ مغز و اعصاب کودکان مرکز طبی کودکان ساعت ۹/ روز ۱۷ شهریور درمانگاه مرکز طبی کودکان
۲۴ نفرولوژی بیمارستان امام خمینی (ره) ساعت ۸:۳۰/ روز ۱۸ شهریور بخش دیالیز بیمارستان امام خمینی (ره)

به گزارش مهر، آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی به منظور اعطای دانشنامه به متخصصان و فوق تخصصان پزشکی برگزار می شود و بالاترین آزمون در سطح آموزش عالی محسوب می شود. افرادی که رتبه های بالای آزمون را کسب می کنند از امتیاز ورود به هیات علمی برخوردار می شوند.

حدنصاب نمره قبولی آزمون دانشنامه تخصصی: آزمون دانشنامه تخصصی در دو قسمت کتبی و شفاهی برگزار می شود. حدنصاب نمره قبولی جهت کسب مدرک دانشنامه تخصصی ۷۰ درصد نمره کل آزمون کتبی و ۷۰ درصد نمره کل آزمون شفاهی خواهد بود.

تبصره: افرادی که موفق به کسب ۷۰ درصد از نمره کل آزمون کتبی شوند (نمره ۱۰۵ از نمره کل ۱۵۰) به عنوان قبول شده آزمون کتبی دانشنامه تخصصی محسوب و نمره مکتسبه ایشان در مرحله آزمون شفاهی مورد احتساب قرار خواهد گرفت.

جهت تعیین نفرات برتر، نمره آزمون کتبی دانشنامه تخصصی با ضریب ٢ و نمره آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی با ضریب یک (با در نظر گرفتن تبصره ذیل قسمت ب بند ۶) معدل گیری و مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

توجه: تعداد دفعات شرکت در مرحله کتبی آزمون دانشنامه تخصصی دارای محدودیت نیست.

حدنصاب نمره قبولی آزمون دانشنامه فوق تخصصی: آزمون کتبی دانشنامه فوق تخصصی پزشکی دارای ۱۰۰ یا ۱۵۰ سئوال چند گزینه ای بوده (تعیین تعداد سئوالات با تشخیص هیات ممتحنه مربوطه و تائید دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی است) و حدنصاب نمره قبولی در آزمون کتبی کسب حداقل ۷۰ درصد کل نمره آزمون است.

ملاک قبولی در آزمون شفاهی نیز کسب حداقل ۷۰ درصد از کل نمره آزمون شفاهی است.

توجه: صرفا افرادی که در هر دو مرحله موفق به کسب ۷۰ درصد نمره آزمون شده باشند به عنوان قبول نهایی آزمون دانشنامه فوق تخصصی شناخته می شوند.

برای تعیین نفرات برتر هر رشته نمره آزمون کتبی با ضریب دو و نمره آزمون شفاهی با ضریب یک محاسبه می شود و معدل بدست آمده، نفرات برتر را مشخص می کند.

دستیاران رشته های فوق تخصصی معرفی شده توسط گروه های آموزشی مربوطه جهت شرکت در آزمون دانشنامه فوق تخصصی در صورت کسب ۶۰ درصد نمره کل آزمون کتبی دانشنامه فوق تخصصی موفق به کسب گواهینامه فوق تخصصی خواهند شد.

بروزترین اخبار صنعت ساختمان را در پایگاه خبری گفتمان مهندسی دنبال کنید.

لطفا نقد، نظر و پیشنهاد خود را درباره خبر « جزئیات مرحله شفاهی آزمون های دانشنامه پزشکی اعلام شد » از طریق فرم زیر اعلام نمایید.

( جمسا – جامعه مهندسان ساختمان ایران)

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *